[caldera_form id="CF5bab6afc83fdd"]

Behandlingsbeskrivelse

Dette er en redegørelse, ikke videnskabelig dokumentation. Der har været mange trin i udviklingsarbejdet.

Systemisk Fysioterapi er en behandlingsmetode, der retter sig mod problemer i bevægeapparatet (f.eks. ryg, nakke, skulder, hofte m.v.) samt mod lidelser som hovedpine, migræne og uspecifikke smerteproblemer.

Behandlingen følger tre faser, uanset symptom og diagnose:

 1. Undersøgelse
 2. Stimulering af det autonome nervesystem med laser og trans cutan nerve stimulation (TNS)
 3. Specifikke manuelle udspændinger af det durale – og pleurale system, mediastinum og halsens fasciesystem.

Undersøgelse

Anamnesen følger et fast skema. Udover at få informationer fra patienten om det aktuelle symptom, som har fået patienten til at søge behandling, så udspørger jeg også om andre symptomer, generelt velvære, sygehistorik, etc. Der viser sig ofte et kompliceret billede og langvarigt forløb bag patientens aktuelle fysiske tilstand.

De objektive undersøgelser følger ligeledes et fast skema .Det er en enkel og hurtig undersøgelse, der giver et groft overblik over leddenes passive bevægelse samt kontrakturer i led og muskler. I skemaet er der plads til at notere supplerende oplysninger f.eks. pareser eller udløsning af smerter ved modstand på bevægelse, cicatricer eller andet. Men i undersøgelsen registrerer jeg ikke muskelstyrke.

Stimulering af nervesystem med laser og TNS

Følgende 4 afferente nerver til kredsløbscenteret stimuleres med laser:

 • Sinus cor i 3. højre inter costal rum ca. 2 fingers bredder fra sternum (afstand hos voksne)
 • Arcus aorta bag manubrium og højre 2. intercostalrum v/sternum
 • Sinus caroticus sin ved cartilago thyroideus øverste kant på venstre side
 • Sinus caroticus dx ved cartilago thyroideus øverste kant på højre.

Samtidig stimuleres følgende 3 dermatom områder:

 • V hjernenerve Trigeminus´s tre cutane grene
 • 3-5 thoracale dermatomer på dorsum parallelt med columna i ca 4 cm’s afstand
 • 2-4 sacrale dermatomer.

Der føres behandlingsskema for hvert enkelt behandlingsforløb, hvor jeg noterer, hvilke værdier af TNS og laser, der anvendes til stimulation, samt hvor lang tid der stimuleres i.

Os illiis og scapulaes stilling noteres før og efter behandlingen.

Ændringer i scapulaes og os iliis stilling kan umiddelbart aflæses. Behandlingsresultatet er reproducerbart.

Apparatur
Elpha 300 TNS apparat. Impulsformer: T1, T2 og burst. Elektroder: Soft Tone elektrode 1,5 x15 cm. Power Laser Pro 1500, 300 mw.

Specifikke manuelle udspændinger

Følgende strukturer udspændes alle som fast procedure:

 • Leddet mellem occiput og C1. Leddet mellem C1 og C2
 • Membrana tectoria udspændes ved at fiksere anteriort på occiput og mobilisere C2 i 4 retninger. Der fikseres på både venstre og højre side af occiput
 • Ligamentum longitudinalis posterior i cervical columna udspændes ved at fiksere lateralt på på de 6 øverste discus startende med discus mellem C2/C3 til discus mellem C7/T1 Hver discus mobiliseres med over- og underliggende procesus transversus. Der udspændes på højre og venstre side
 • Dura mater spinalis udspændes ved at fiksere anteriort på occiput samt mobilisere facet leddene fra C2 til C7. Der fikseres på både højre og venstre side af occiput
 • Der udspændes mellem halsens fascier og mediastinum/pleura ved at udspænde mellem hvert enkelt facetled fra C2/C3 til C7/T1 og ned over sternum samt costovertebralled 1 og sterno claviculærleddet
 • Der udspændes bilateralt mellem discus 6, 5 og 4 og med costovertebrallledddene fra T1-T5.

Ved disse udspændinger løsnes også omkring arterie vertebralis.

Her opnås ikke kun øget mobilitet af nakke og overekstremitetens led, men af hele columna og underekstremitetens led.

Alt efter patientens resterende symptomer og tilstand kan der suppleres med andre udspændinger.

Supplerende udspændinger:

 • Lungens omslagsfolder og sternum samt costovertebralledden
 • Specifik mobilisering af thoracale discus ved at mobilisere costovertebralleddene
 • Specifik mobilisering af discus i L- columna.