[caldera_form id="CF5bab6afc83fdd"]

Baggrund: Om Anatomiske relationer

Det Durale System

Dura beklæder storhjernen, lillehjerne og medulla spinalis.

Dura fikserer i kraniet bl.a. på clivus ca. 1cm fra forkanten af foramen magnum på pars basilaris occiput. På pars basilaris spalter dura sig i to vævsstykker.

Det forreste blad danner membrana tectoria/ligamentum longitudinalis posterior. (A)

Det bageste blad danner dura mater spinalis. (B)

Add. A

Det forreste blad er et meget kraftigt senestrøg; membrana tectoria, der fæster på bagsiden af dens C2.

Fra C2 fortsætter membrana tectoria som ligamentum longitudinalis posterior ned i sakraldelen til os coccygis.

Ligamentum longitudinalis posterior sender vingeformede forlængelser til annuli fibros disci inter vertebrale, hvor det fæster med fast hæftning, hvorimod det ligger løst henover corpora vertebrae. Ligamentum longitudinalis posterior er kraftigst proksimalt.

Add. B

Dura mater spinalis består af to blade. Det yderste blad tjener som periost på indersiden af hvirvlerne, og det indre blad danner en skede omkring medulla spinalis. Lateralt sender dura rørformede skeder ud omkring spinalnerverne og vokser fast til periost i foramina intervertebrale. Distalt når dura mater spinalis til S2, S3.

Det pleurale system

Pleura fikserer på:

  • Costovertebralleddene T1- T12 (fast bundet til capitula)
  • Fast bundet til mediale anterior kant af costa 1
  • Fastbundet til sternum, hvorfra det strækker over til mediastinum
  • Beklæder det stykke af diafragma, der ikke er beklædt af pericardiet
  • Fast bundet til pericardiet
  • Omskeder karstammer, lungerod, spiserør og luftrør. Pleura danner ligamentum pulmonale omkring lungeroden.

Mediastinum

Ligamentum sternum pericardia gennemløber mediastinum og fæster på bagsiden af sternum.

Halsens fascie system

Halsens mange fascier, som indbyrdes danner adhærencer, strækker sig fra basis af kraniet til 4. thoracalhvirvel. De fæster på procesus transversus og procesusus spinosus samt anteriort på corpora af cervicalhvivlerne. Og de er distalt vokset sammen med mediastinum.

Thorax kirurg David H. Spodick (5), bruger udtrykket ’Hjertets sikkerhedssele’ om fiksationen mellem mediastinum og halsens fascier, hvor cor er kommet ned i pericardiet, der distalt er vokset fast på diafragma og proksimalt er vokset sammen med de cervicale fascier.

Stramninger i disse systemer giver et øget træk både i nerverne via det durale system, men også stramninger omkring de store kar i mediastinum samt omkring arterie vertebralis. Bemærk, at arterie vertebralis er eneste blodforsyning til medulla spinalis.