[caldera_form id="CF5bab6afc83fdd"]

Skuldersmerter, ’frossen skulder’ & gigt i skulder

Case

Historien
87 årig kvinde DC havde gennem mange år døjet med gigtsmerter i ryg, skulder, nakke samt knæ. Det startede i venstre knæ, men nu var begge knæ lige dårlige. DC brugte rollator, hvilket lettede noget, når hun gik, men da hun boede på 1. sal uden elevator, var trapperne svære at klare. DC’s læge havde talt om muligheden for nye knæ, men p.gr.a. hjerteproblemer valgte DC ikke at blive opereret. DC var også overvægtig. En ond cirkel for p.gr.a. de kraftige smerter var det svært for hende at bevæge sig. Derfor gik hun kun de strækninger, hun var nødt til, men forsøgte at gå på gaden dagligt for at få lidt frisk luft, motion og ´se andre mennesker´.

Behandlingen
Bækkenet var kraftigt drejet. Bevægelsen i alle led var meget nedsat. Knæene var fortykkede og vævet ømt. Benene hævede. DC fik ophævet blokeringer med stimulation og udspændt efter det sædvanlige forløb. Desuden fik hun behandling lokalt af knæ, hofter, nakke og ryg. Hun fik i alt 10 behandlinger inklusiv masage af muskelinfiltrationer.

Resultat
De skærende smerter i knæene blev markant reduceret, og hun følte sig løsere i kroppen og bedre tilpas. Efter behandlingerne kunne DC gå markant bedre og klare trapperne. Det gav øget aktivitet og humøret steg.

Case

Historien
27 årig kvindelig sekretær TR havde, siden hun var ganske ung, har haft spændinger i nakken og skuldre. Hun havde spændingshovedpine og i de seneste fire år været plaget af musearme eller tennisalbue, mest i højre arm. Hun havde gennem årerne forsøgt forskellige behandlingsformer og taget gigtmedicin, men smerterne kom igen og hun beskrev dem som kroniske smerter. TR kom med lave forventninger for hun troede, at det var umuligt at få det godt, så længe hun arbejdede ved computer. Hun dyrkede motion i et fitnesscenter, og her fik hun ofte massage for på den måde at holde smerterne nede.

Behandlingen
Undersøgelsen viste foruden det drejede bækken og det løftede skulderblad, at nakkebevægelserne var meget nedsatte. Hun kunne ikke føre armene bag om kroppen. Behandlingen fulgte det faste forløb i Systemisk Fysioterapi suppleret med efterfølgende kraftig massage af armenes muskulatur. TR fik fem konsultationer.

Resultat
TR fik det godt, da hun blev udspændt. Smerterne forsvandt. Hun valgte at komme til et par opfølgende behandlinger med en måneds mellemrum, men stoppede fordi hun ikke oplevede behov for yderligere behandling.

Case

Historien
32 årig sekretær LP havde svært ved at klare sit arbejde og havde i perioder lange sygemeldinger.
Hun beskrev problemer med nakke og skuldre, svimmelhed, overvægt og psoreasisgigt, der gav hudforandringer over led samt lændesmerter med ischias.

Behandlingen
Undersøgelsen viste at bækkenet var roteret og det højre skulderblad hævet op. Den indadgående drejningen i skuldrene og udadgående drejningen i hofterne var meget nedsat. LP fik fem behandlinger een med stimulation efterfulgt af 4 behandlinger med udspænding, hvor det lykkedes at opnå øget bevægelighed i skulder, hofteled. Efterfølgende kom LP til opfølgende behandlinger med en måneds interval.

Resultat
LP´s smerter blev reducerede. Hun tabte sig i de efterfølgende måneder, fordi hendes appetit ændrede sig, da hun fik det bedre. LP kom på den måde ind i en god udvikling, fordi de færre smerter og vægttabet gav hende humør og overskud til at ændre livsstil.

Case

Historien
SJ var en 45 årig kvinde, der p.gr.a. kroniske smerter i lænden og en kraftig sukkersyge havde fået invalidepension i ti år. Hun var overvægtig og hendes læge opfordrede hende til at dyrke motion. SJ oplevede at hendes lændesmerter og sukkersygen gjorde det svært at finde en motionsform, hun kunne tåle og overkomme. Hun havde forsøgt både at svømme, at cykle og at gå i motionscenter. Når hun havde det dårligt, oplevede hun, at hun umiddelbart fik det bedre ved at spise.

Behandlingen
Bækkenet var roteret og højre skulderblad trukket op. Desuden var der meget nedsat bevægelighed i begge skuldre. SJ fik seks behandlinger.

Resultat
Smerterne i lænden aftog og skulderbevægelsen blev normaliseret. SJ havde ikke selv bemærket den dårlige bevægelse i skulderleddene, men efter at være blevet løst op, oplevede hun, at det havde stor indflydelse på, at hun fik det bedre. Det nye velvære betød, at behovet for ´overspisning´ stoppede, og at hun kunne også bevæge sig noget mere. I løbet af de næste måneder tabte hun sig fire kilo, uden at gøre en særlig indsats. Det bidrog også til at hun vedvarende følte sig bedre tilpas.

Case

Historien
Den 52-årige håndværker LA henvendte sig med smerter og bevægelsesindskrænkning af højre skulder, en såkaldt ‘frossen skulder’. Skulderen kunne ikke løftes op til vandret, og nu var det så slemt, at han var sygemeldt. Han klagede over stivhed i alle led samt nakkesmerter, lændesmerter og iskias i højre ben. Problemerne med rygsmerter og nakkesmerter gik 15 til 20 år tilbage i tiden. Siden 15 års alderen havde han haft hovedpine og migræne. LA havde gået meget til kiropraktor med lændeproblemerne, men syntes ikke længere, at der er effekt af denne behandling. Han var blevet røntgenfotograferet og havde fået at vide, at der var slidgigt af discus både i nakken og lænden – en discus degeneration. Man mente også, at der var en begyndende slidgigt i skulderled og i hofteled.

Behandlingen
Undersøgelsen viste, at både bækken og skulderblade stod skævt. Derudover var der meget reduceret bevægelse i højre skulder. I nakken var drejning til højre samt forover nedsat. Hvis LA lå på ryggen, kunne et strakt ben kun løftes 45 grader. LA fik een behandling med stimulation til ophævelse af blokeringer og efterfølgende tre behandlinger med udspænding af stramt bindevæv omkring hvirvelsøjle og brystkasse blev udspændt. Afsluttende fik LA lokal behandling af skulder og hofteled. LA fik i alt seks behandlinger.

Resultat
LA blev fuldt ud i stand til at klare sit arbejde som håndværker. Han kom i den efterfølgende periode til behandling en gang om måneden, indtil han oplevede, at smerterne var varigt væk.

Case

Historien
Den 50-årige social- og sundhedsassistent EP havde i ti år haft problemer med spændinger og smerter i nakke og skulder. EP spændte så meget, at hun plejede at vågne et par gange hver nat, fordi hun skar tænder. En dag blev EP pludselig svimmel efter at have rengjort et loft. Hun kunne kun ligge i sengen og var så svimmel, så hun ikke selv kunne gå i brusebad. Umiddelbart var diagnosen en virus på balancenerven. Efter ti uger var situationen ikke væsentlig bedre. EP kunne nu selv gå i bad og tage tøj på, men hun kunne forsat ikke bære indkøb hjem, støvsuge, hænge vasketøj op, etc.

Behandlingen
Undersøgelsen viste, at EP næsten ikke havde bevægelse af nakken, hvis nakken blev bevæget lidt ud fra midtstilling. Så svimlede det kraftigt, og EP holdt hovedet helt fikseret af frygt for anfaldene. Bækkenet var roteret og skulderbladene stod i forskellig højde. EP blev behandlet med stimulation og udspænding i alle ryggens områder (nakke, skulderblade og lænd) over seks konsultationer.

Resultat
Den akutte svimmelhed forsvandt efter stimulering af nervesystemet, og de kroniske smerter blev reduceret efter udspændinger. Da EP sluttede behandling beskrev hun, at hun havde det godt.

Case

Historien
63-årig kvinde LJ fik pludseligt kraftige smerter i venstre skulder, og den låste. Hun kunne ikke løfte den ud fra kroppen, og det var et mareridt at få tøjet af og på. Blokader og smertestillende medicin gjorde ingen nævneværdig forskel. Smerterne var så kraftige, at LJ havde sovet siddende i en stol den sidste uge, inden hun kom til behandling. Hun havde tidligere haft periodisk ondt i ryggen og knæene samt i ´bevægeapparatet´ afhængigt af hvor meget hun havde arbejdet med f.eks. rengøring eller havearbejde.

Behandlingen
Ved undersøgelsen havde LJ en låst nakke og var spændt langs hvirvelsøjlen. Bækkenet var drejet, og venstre skulderblad stod lavere end højre. LJ fik en behandling med stimulation samt udspænding. Et behandlingsforløb på i alt seks konsultationer.

Resultat
Skulderen løsnede og fungerede igen. Herefter oplevede LJ bedring i knæ og ryg.

Case

Historien
Da den 27-årig kvindelige regnskabsmedarbejder IA søgte behandling, beskrev hun, at hun altid havde følt sig spændt i skulder- og nakkemuskler og haft spændingshovedpine. De sidste fire år havde hun desuden haft ´musearm´.
Hun har både fået ultralydsbehandling og medicin for musearmen. Det hjalp lidt, men´musearmen´ brød ofte op igen. Hun forventede ikke, at det var muligt at få armen god, så længe hun arbejdede ved computer. For at holde vægten nede, holdt hun sig i form i et motionscenter, hvor hun også købte massage mod spændingerne. Pludseligt fik IA gentagne kraftige svimmelhedsanfald med opkastninger, øresusen og angstfornemmelser. Anfaldene kom uden varsel, varede et par timer, hvor hun kun kunne ligge ned. Først blev hun undersøgt for en virus på balancenerven, uden resultat.
En dag blev IA så dårlig, at hun blev indlagt akut. Anfaldet klingede af efter et par timer som sædvanligt. Ved undersøgelsen bl.a. hos ørelæge og neurolog fandt man ikke noget særligt, og efter et par dage blev IA udskrevet, uden at årsagen var diagnosticeret.

Behandlingen
IA havde roteret bækken og hævet skulderblad samt kraftige stramninger på overgangen mellem kranie og de øverste halshvirvler. IA fik i alt seks konsultationer. Specielt  udspændingen af nakken var problematisk.

Resultat
IA kom til opfølgende behandling ca. en gang om måneden i et halvt år, indtil hun følte sig sikker på, at anfaldende var helt væk. Hun oplevede, at den kroniske smertetilstand i højre musearm var reduceret til en ømhed. Som sidegevinst var hendes koncentrationsevne blevet væsentlig bedre. I løbet af det halve år tabte hun uden diæt nogle kilo, der længe havde generet hende, så hun nu ikke længere betegnede sig selv som let overvægtig.