[caldera_form id="CF5bab6afc83fdd"]

Nakkesmerter & gigt i nakken

Case

Historien
52 årig mandlig smed GA henvendte sig, fordi han havde smerter og bevægelsesindskrænkning af højre skulder, en såkaldt ”frossen skulder”.
Skulderen kunne ikke løftes mere end et lille stykke ud fra kroppen, han havde konstante smerter og kunne ikke sove om natten for smerterne. Nu var GA sygemeldt på fjerdeuge. Han havde fået at vide, at det kunne tage op til to år, før skulderen blev normal igen. Han havde igennem de sidste 20 år været stiv i kroppen og havde nedsat bevægelse i alle led, ligesom han havde en ischias i højre ben og konstante nakke og lændesmerter. GA var blevet scannet, og det viste udbredt discusdegeneration i hele hvirvelsøjlen. GA led også meget af hovedpine.

Behandlingen
GA var ved undersøgelsen stram og havde nedsat bevægelse i begge hofteled, nakken og venstre skulder. Højre skulder var helt låst. Bækkenet drejet og højre skulderblad hævet.
Han fik i alt seks behandlinger, hvor han foruden stimulering af nervesystem og vanlige udspændiger, fik lokal behandling af musklerne omkring hofter og skuldre.

Resultat
GA blev løsere i hele kroppen og fik færre smerter. Specielt blev højre skulder løs og smertefri, så han fuldt ud kunne genoptage sit ret tunge arbejde som smed.

Case

Historien
47 årig klinikassistent HP havde gennem mange år har haft smerter og træthed i nakken. Smerterne trak op i hovedet samt ned i begge skuldre og arme, så hun havde ofte hovedpine.
En dag fik hun akut meget ondt med nedsat kraft og ændret følelse i venstre arm. En scanningen viste en stor prolaps, som hun blev opereret for.
To måneder efter operationen havde hun stadig problemer med at bruge venstre arm, og almindelig optræning gav ikke effekt.

Behandlingen
Nakken var meget stram, og bevægelsen i nakken var ekstremt nedsat. Der var også nedsat bevægelse i begge skuldre og nedsat kraft i venstre arm. Bækkenet var drejet og højre skulderblad hævet op. HP blev behandlet med stimulering af nervesystem og udspændinger. Udspændingen fokuserede specielt på forsigtigt at behandle de små led i nakken. Desuden fik hun massage af infiltrationer i muskulaturen.

HP fik alt syv  konsultationer.

Resultat
Efter at HP var blevet løsnet skuldrene og nakken, kunne hun selv forsætte styrketræningen, så kræfterne kom igen i venstre arm. Hovedpinen forsvandt også. HP kunne efter en måned genoptage sit arbejde i fuldt omfang.

Case

Historien
45 årig mandlig kontorchef LT havde gennem ti år haft tiltagende problemer med knæsmerter. Han brugte i perioder knæbandage dagligt og tog altid knæbandager på, hvis han skulle gå en længere tur. Han syntes, at det hjalp lidt med støtten fra bandagerne. Pludselig fik han under havearbejde akut kraftige lændesmerter, hvor det trak ned i venstre ben. Han ’låste’ og kunne ikke bevæge sig. Smerterne var så voldsomme, at han måtte sygemelde sig. To gange tidligere for 5 – ti år siden havde han oplevet rygsmerter, hvor lænden ’låste’, så han måtte sygemeldes. LT fortalte, at han de sidste ti år faktisk ikke havde ligget på højre side p.gr.a. smerter og ømhed i højre hofte, men det var blevet en vane han ikke længere tænkte over.
 LT søgte behandling pga lændesmertene.

Behandlingen
Ved undersøgelse var der foruden et roteret bækken og løftet skulderblad også stramning i begge hofteled. Bevægelsen i højre hofte var markant nedsat og højre hofte smertede. Der var en kraftig skurrende lyd ved bevægelse af knæene, og nakken var meget stram. LT tilskrev sine nakkesmerter, at han arbejdede meget ved computer. Han havde ikke opfattet nakken som et symptom, men som et nødvendigt onde i forbindelse med sit arbejde.
 LT fik i alt fem behandlinger foruden en undersøgelse.

Resultat
Efter en dobbeltbehandling med stimulering af nervesystemet blev lændet så afslappet, at låsningen aftog, og han kunne genoptage sit arbejde. Efter udspændingerne havde han ikke behov for knæbandager, og han kunne ligge på højre side uden at få smerter i hoften. Behandlingen løsnede nakken, hvilket LT oplevede som meget behageligt i hverdagen. Udover sit arbejde ved computeren oplevede han f.eks. også at det var meget lettere at bakke bilen. Alt i alt fik LT mere energi og tingene gik nemmere i dagligdagen.

Case

Historien
87 årig kvinde DC havde gennem mange år døjet med gigtsmerter i ryg, skulder, nakke samt knæ. Det startede i venstre knæ, men nu var begge knæ lige dårlige. DC brugte rollator, hvilket lettede noget, når hun gik, men da hun boede på 1. sal uden elevator, var trapperne svære at klare. DC’s læge havde talt om muligheden for nye knæ, men p.gr.a. hjerteproblemer valgte DC ikke at blive opereret. DC var også overvægtig. En ond cirkel for p.gr.a. de kraftige smerter var det svært for hende at bevæge sig. Derfor gik hun kun de strækninger, hun var nødt til, men forsøgte at gå på gaden dagligt for at få lidt frisk luft, motion og ´se andre mennesker´.

Behandlingen
Bækkenet var kraftigt drejet. Bevægelsen i alle led var meget nedsat. Knæene var fortykkede og vævet ømt. Benene hævede. DC fik ophævet blokeringer med stimulation og udspændt efter det sædvanlige forløb. Desuden fik hun behandling lokalt af knæ, hofter, nakke og ryg. Hun fik i alt 10 behandlinger inclusiv massage af infiltrationer i muskelvæv.

Resultat
De skærende smerter i knæene blev markant reduceret, og hun følte sig løsere i kroppen og bedre tilpas. Efter behandlingerne kunne DC gå markant bedre og klare trapperne. Det gav øget aktivitet og humøret steg.

Case

Historien
27 årig kvindelig sekretær TR havde, siden hun var ganske ung, har haft spændinger i nakken og skuldre. Hun havde spændingshovedpine og i de seneste fire år været plaget af musearme eller tennisalbue, mest i højre arm. Hun havde gennem årerne forsøgt forskellige behandlingsformer og taget gigtmedicin, men smerterne kom igen og hun beskrev dem som kroniske smerter. TR kom med lave forventninger for hun troede, at det var umuligt at få det godt, så længe hun arbejdede ved computer. Hun dyrkede motion i et fitnesscenter, og her fik hun ofte massage for på den måde at holde smerterne nede.

Behandlingen
Bækkenet var kraftigt drejet.  TR fik fem behandlinger.

Resultat
TR fik det godt, da hun blev udspændt. Smerterne forsvandt.

Case

Historien
29 årig farmaceut EH havde altid følt sig spændt og stram i nakken og skuldrene. De senere år havde hun af og til haft spændingshovedpine og problemer med en musearm. EH dyrkede motion og havde gået til massage for at få løst op i muskulaturen. EH havde også fået skærmbriller. Hun regnede ikke med, at det var muligt at komme af med spændingerne, hovedpinen og musearmen så længe, som hun arbejdede så meget ved computeren. EH’s situation blev pludseligt forværret, da hun fik akutte svimmelhedsanfald med angstfornemmelser. Anfaldene varede ca. tre timer. EH var sygemeldt efter disse anfald. Undersøgelse hos ørelæge og neurolog gav ingen forklaring på anfaldene. Da EH bliver dårlig på gaden, bliver hun bliver indlagt. Her blev hun scannet, men undersøgelsen viste normale forhold og efter et par dage blev EH udskrevet med forklaringen at disse anfald enten var en begyndende Meniérs sygdom, eller nogle krystaller i det indre øre, som nu var passeret eller stress og psykisk påvirkning. EH mente ikke selv, hun var stresset, men selvfølgelig var hun nervøs over disse anfald. EH havde været bange for, om det var en svulst der forårsagede problemerne. Men efter at scanningen viste normale forhold, var hun nu beroliget.

Behandlingen
EH havde foruden et roteret bækken og et ekstremt optrukkent skulderblad meget nedsat drejning af nakken til højre og meget nedsat sidebøjning af nakken til venstre. EH fik fem behandlinger efter metoden i Systemisk Fysioterapi.

Resultat
Svimmelheden forsvandt, efter at nakken var blevet udspændt, og efterfølgende aftog hovedpinen også.

Case

Historien
En 66 årig tidligere sygehjælper BH havde problemer med smerter i ryg og nakke samt slidgigt i højre knæ.Problemerne var kommet gennem de sidste 20 år, men hun havde arbejdet fuldtid, ind til hun gik på efterløn som 60 årig. Nu var smerterne så kraftige, især i knæet, at det det kneb hende at holde hus og have. Hun kunne f.eks. ikke komme ned i hugsiddende stilling.

Behandlingen
Bækkenet var drejet, skulderbladet hævet, nakken var stram i alle bevægeretninger, der var nedsat bevægelse i venstre skulder og langs hvirvelsøjlen. Hun var meget øm og løst mellem skulderbladene. Højre knæ var ømt og fortykket, og det skurrede ved bevægelse. BH fik fem behandlinger efter metoden i Systemisk Fysioterapi.

Resultat
Smerterne i knæet aftog, så BH kunne nu klare sit hus- og havearbejde uden problemer. Bevægelsen i nakke og skulder blev fri. BH beskrev at have flere kræfter og mere energi.

Case

Historien
32 årig sekretær LP havde svært ved at klare sit arbejde og havde i perioder lange sygemeldinger.
Hun beskrev problemer med nakke og skuldre, svimmelhed, overvægt og psoreasisgigt, der gav hudforandringer over led samt lændesmerter med ischias.

Behandlingen
Undersøgelsen viste at bækkenet var roteret og det højre skulderblad hævet op. Den indadgående drejningen i skuldrene og udadgående drejningen i hofterne var meget nedsat. LP fik fem behandling, eenstimulation efterfulgt af fire behandllinger med udspænding, hvor det lykkedes at opnå øget bevægelighed i hofte og skulderled. Efterfølgende kom LP til opfølgende behandlinger med en måneds interval.

Resultat
LP´s smerter blev reducerede. Hun tabte sig i de efterfølgende måneder, fordi hendes appetit ændrede sig, da hun fik det bedre. LP kom på den måde ind i en god udvikling, fordi de færre smerter og vægttabet gav hende humør og overskud til at ændre livsstil.

Case

Historien
Den 52-årige håndværker LA henvendte sig med smerter og bevægelsesindskrænkning af højre skulder, en såkaldt ‘frossen skulder’. Skulderen kunne ikke løftes op til vandret, og nu var det så slemt, at han var sygemeldt. Han klagede over stivhed i alle led samt nakkesmerter, lændesmerter og iskias i højre ben. Problemerne med rygsmerter og nakkesmerter gik 15 til 20 år tilbage i tiden. Siden 15 års alderen havde han haft hovedpine og migræne. LA havde gået meget til kiropraktor med lændeproblemerne, men syntes ikke længere, at der er effekt af denne behandling. Han var blevet røntgenfotograferet og havde fået at vide, at der var slidgigt af discus både i nakken og lænden – en discus degeneration. Man mente også, at der var en begyndende slidgigt i skulderled og i hofteled.

Behandlingen
Undersøgelsen viste, at både bækken og skulderblade stod skævt. Derudover var der meget reduceret bevægelse i højre skulder. I nakken var drejning til højre samt forover nedsat. Hvis LA lå på ryggen, kunne et strakt ben kun løftes 45 grader. LA fik een behanddling med stimulation til ophævelse af blokeringer og efterfølgende tre behandlinger med udspænding af stramt bindevæv omkring hvirvelsøjle og brystkasse. Afsluttende fik LA lokal behandling af skulder og hofteled. LA fik i alt seks behandlinger.

Resultat
LA blev fuldt ud i stand til at klare sit arbejde som håndværker. Han kom i den efterfølgende periode til behandling en gang om måneden, indtil han oplevede, at smerterne var varigt væk.

Case

Historien
Den 50-årige social- og sundhedsassistent EP havde i ti år haft problemer med spændinger og smerter i nakke og skulder. EP spændte så meget, at hun plejede at vågne et par gange hver nat, fordi hun skar tænder. En dag blev EP pludselig svimmel efter at have rengjort et loft. Hun kunne kun ligge i sengen og var så svimmel, så hun ikke selv kunne gå i brusebad. Umiddelbart var diagnosen en virus på balancenerven. Efter ti uger var situationen ikke væsentlig bedre. EP kunne nu selv gå i bad og tage tøj på, men hun kunne forsat ikke bære indkøb hjem, støvsuge, hænge vasketøj op, etc.

Behandlingen
Undersøgelsen viste, at EP næsten ikke havde bevægelse af nakken, hvis nakken blev bevæget lidt ud fra midtstilling. Så svimlede det kraftigt, og EP holdt hovedet helt fikseret af frygt for anfaldene. Bækkenet var roteret og skulderbladene stod i forskellig højde. EP blev behandlet med stimulation og udspænding i alle ryggens områder (nakke, skulderblade og lænd) over seks konsultationer.

Resultat
Den akutte svimmelhed forsvandt efter stimulering af nervesystemet, og de kroniske smerter blev reduceret efter udspændinger. Da EP sluttede behandling beskrev hun, at hun havde det godt.

Case

Historien
Da den 27-årig kvindelige regnskabsmedarbejder IA søgte behandling, beskrev hun, at hun altid havde følt sig spændt i skulder- og nakkemuskler og haft spændingshovedpine. De sidste fire år havde hun desuden haft ´mussearm´.
Hun har både fået ultralydsbehandling og medicin for mussearmen. Det hjalp lidt, men´mussearmen´ brød ofte op igen. Hun forventede ikke, at det var muligt at få armen god, så længe hun arbejdede ved computer. For at holde vægten nede, holdt hun sig i form i et motionscenter, hvor hun også købte massage mod spændingerne. Pludseligt fik IA gentagne kraftige svimmelhedsanfald med opkastninger, øresusen og angstfornemmelser. Anfaldene kom uden varsel, varede et par timer, hvor hun kun kunne ligge ned. Først blev hun undersøgt for en virus på balancenerven, uden resultat.
En dag blev IA så dårlig, at hun blev indlagt akut. Anfaldet klingede af efter et par timer som sædvanligt. Ved undersøgelsen bl.a. hos ørelæge og neurolog fandt man ikke noget særligt, og efter et par dage blev IA udskrevet, uden at årsagen var diagnosticeret.

Behandlingen
IA havde roteret bækken og hævet skulderblad samt kraftige stramninger på overgangen mellem kranie og de øverste halshvirveler. IA fik i alt seks konsultationer. Specielt udspændingerne af nakken var problematiske.

Resultat
Resultat IA kom til opfølgende behandling ca. en gang om måneden i et halvt år, indtil hun følte sig sikker på, at anfaldende var helt væk. Hun oplevede, at den kroniske smertetilstand i højre mussearm var reduceret til en ømhed. Som sidegevinst var hendes koncentrationsevne blevet væsentlig bedre. I løbet af det halve år tabte hun uden diæt nogle kilo, der længe havde generet hende, så hun nu ikke længere betegnede sig selv som let overvægtig.


Warning: Use of undefined constant symptomer - assumed 'symptomer' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/systemfysio.dk/public_html/wp-content/themes/systemfysio/template-symptomer.php on line 26