[caldera_form id="CF5bab6afc83fdd"]

Lændesmerter & gigt i lænden

Case

Historien
36 årig kvindelig pædagog havde siden puberteten haft problemer med træthed og smerter i lænden samt menstruationssmerter.
Under 2. graviditet for syvår siden fik KP tidligt i graviditeten bækkenløsning og var sygemeldt i mere end et halvt år. Samtidig fandt man ud af, at hendes ben ikke var lige lange. Hun skulle have forhøjning under den ene sko. Efter fødslen blev bækkenproblemerne langsomt bedre, men gennem de næste par år fik KP oftere hovedpine, der nu havde karakter af migræneanfald. KP havde hver måned ofte flere sygemeldinger p.gr.a. migræne og altid en dags sygemelding ved menstruation. Hun havde konstante smerter og træthed i lænden og blev specielt træt af at arbejde foroverbøjet, som det er nødvendigt i en småbørnsinstitution. KP forsøgte at holde lændeproblemerne nede ved øvelser og motion og tog forskellige medikamenter mod migrænen.

Behandling
Foruden det drejede bækken og det løftede skulderblad viste undersøgelsen, at KP var stram og totalt fikseret i nakken samt fikseret og øm langs hele hvirvelsøjlen og i hofterne. Hun fik i alt fem behandlinger givet som en undersøgelse kombinerte med stimulation  og fire behandlinger med udspændinger.

Resultat
I de næste par år fik KP en enkelt behandling med ca. ½ års mellemrum, men hun havde det godt i det daglige og havde ingen faste sygedage p.gr. migræne eller menstruation og ingen rygsmerter. Menstruationssmerterne var nu så svage, så hun ikke behøvede at tage smertestillende medicin.

Case

Historien
70 årig mandlig pensionist ES havde igennem ti år fået medicin for depression. Han havde også problemer med smerter i sit højre ben samt lændesmerter. For tre år siden havde han fået en ny højre hofte, men oplevede forsat smerter i lænd og højre knæ. Han følte, at han havde mistet initiativet. Han havde ikke rigtig lyst til noget, for han fungerede ikke i hverdagen. Han kom til behandling for at se, om det kunne hjælpe lidt på smerterne i benet.

Behandling
Bækkenet var meget kraftigt roteret og skulderbladet i højre side meget hævet. Han havde desuden en stram nakke. Han blev behandlet med stimulering og udspænding over fem konsultationer og valgte herefter i en periode at komme en gang om måneden.

Resultat
Smerterne i benet forsvandt, og han blev løsere i kroppen. Det gav energi, så depressionen aftog og initiativet kom tilbage. Hans oplevelse var, at han begyndte at kunne fungere i sin hverdag.

Case

Historien
32 årig kassedame FSS havde smerter i lænden og mellem skulderbladene. I perioder havde hun de sidste par år haft senehindeskede- betændelse i begge underarme. Problemerne var kommet langsomt gennem nogle år. Det var værst efter en lang dag på arbejdet, eller når det var koldt. Hun har fået røntgenfotograferet ryggen og var blevet undersøgt, hvor hun fik at vide, at det ene ben var for kort. Derfor skulle hun have forhøjning under den ene sko. Der var også lidt discusdegeneration og slidgigt i ryggen.

Behandling
Undersøgelsen viste, at FSS var meget stram i nakkens bevægelser, og skuldrene kunne ikke løftes helt op. Højre skulderblad var hævet op, og bækkenet drejet. FSS blev stimuleret og fik herefter fire behandlinger med udspænding. Hun kom tilbage et par gange til opfølgende behandling for at sikre, om bækkenet stadig stod lige og for at blive løsnet mellem skulderbladene.

Resultat
FSS fik det godt og forhøjningen af den ene sko blev fjernet, fordi bækkenet nu stod lige.

Case

Historien
52 årig mandlig smed GA henvendte sig, fordi han havde smerter og bevægelsesindskrænkning af højre skulder, en såkaldt ”frossen skulder”.
Skulderen kunne ikke løftes mere end et lille stykke ud fra kroppen, han havde konstante smerter og kunne ikke sove om natten for smerterne. Nu var GA sygemeldt på fjerdeuge. Han havde fået at vide, at det kunne tage op til to år, før skulderen blev normal igen. Han havde igennem de sidste 20 år været stiv i kroppen og havde nedsat bevægelse i alle led, ligesom han havde en ischias i højre ben og konstante nakke og lændesmerter. GA var blevet scannet, og det viste udbredt discusdegeneration i hele hvirvelsøjlen. GA led også meget af hovedpine.

Behandling
GA var ved undersøgelsen stram og havde nedsat bevægelse i begge hofteled, nakken og venstre skulder. Højre skulder var helt låst. Bækkenet drejet og højre skulderblad hævet.
Han fik i alt seks behandlinger, hvor han foruden stimulering af nervesystem og udspændiger omkring hvirvelsøjle og brystkasse, fik lokal behandling af musklerne omkring hofter og skuldre.

Resultat
GA blev løsere i hele kroppen og fik færre smerter. Specielt blev højre skulder løs og smertefri, så han fuldt ud kunne genoptage sit ret tunge arbejde som smed.

Case

Historien
42 årig mand BD arbejdede som sælger og kørte ofte i bil i mange timer dagligt. BD havde gennem 10 – 15 år haft lændesmerter. Han var altid øm og stiv i lænden og havde problemer med at komme ud og ind af bilen. Derfor havde han fået specialsæde til bilen.
For et halvt år siden fik han så kraftige lændesmerter, at han var ude af stand til at bevæge sig i flere uger. En scanning viste, at han havde en mindre prolaps mellem 4. og 5. lændehvirvel. Diskusprolapsen var ikke egnet til operation, så han blev henvist til rygtræning. Efter at have søgt behandling flere forskellige steder, gik det noget bedre, men han var forsat sygemeldt. 
Det tog yderligere fire måneder før han kom i arbejde igen, men han havde stadigt kraftige smerter i det højre led mellem korsben og hofteben, og disse smerter trak ned i højre hofte og knæ. Øvelser og træning hjalp ikke, og gigtmedicinen tog kun toppen af smerterne.

Behandling
BD havde et kraftigt roteret bækken og et hævet skulderblad samt meget nedsat foroverbøjning af nakken.
Han fik ophævet blokeringer ved stimulering af nervesystemet,og fik yderligere fire behandlinger med udspænding.

 BD kom i en periode til genopfølgende behandlinger med ca. en måneds mellemrum.

Resultat
BD var nu kun lidt øm og træt i lænden efter en dag med mange timer i bilen. Han tog ikke mere gigtmedicin, hvilket var en lettelse, fordi han oplevede bivirkninger som bl.a. maveproblemer. Fordi smerterne nu var væk, var BD i stand til at gennemføre rygtræning på motionscenter uden smerter. I løbet af få måneder fik kom han i god fysisk form.

Case

Historien
45 årig mandlig kontorchef LT havde gennem ti år haft tiltagende problemer med knæsmerter. Han brugte i perioder knæbandage dagligt og tog altid knæbandager på, hvis han skulle gå en længere tur. Han syntes, at det hjalp lidt med støtten fra bandagerne. Pludselig fik han under havearbejde akut kraftige lændesmerter, hvor det trak ned i venstre ben. Han ’låste’ og kunne ikke bevæge sig. Smerterne var så voldsomme, at han måtte sygemelde sig. To gange tidligere for 5 – ti år siden havde han oplevet rygsmerter, hvor lænden ’låste’, så han måtte sygemeldes. LT fortalte, at han de sidste ti år faktisk ikke havde ligget på højre side p.gr.a. smerter og ømhed i højre hofte, men det var blevet en vane han ikke længere tænkte over.
 LT søgte behandling pga lændesmertene.

Behandling
Ved undersøgelse var der foruden et roteret bækken og løftet skulderblad også stramning i begge hofteled. Bevægelsen i højre hofte var markant nedsat og højre hofte smertede. Der var en kraftig skurrende lyd ved bevægelse af knæene, og nakken var meget stram. LT tilskrev sine nakkesmerter, at han arbejdede meget ved computer. Han havde ikke opfattet nakken som et symptom, men som et nødvendigt onde i forbindelse med sit arbejde.
 LT fik i alt fem behandlinger foruden en undersøgelse.

Resultat
Efter en dobbeltbehandling med stimulering af nervesystemet blev lændet så afslappet, at låsningen aftog, og han kunne genoptage sit arbejde. Efter udspændingerne havde han ikke behov for knæbandager, og han kunne ligge på højre side uden at få smerter i hoften. Behandlingen løsnede nakken, hvilket LT oplevede som meget behageligt i hverdagen. Udover sit arbejde ved computeren oplevede han f.eks. også at det var meget lettere at bakke bilen. Alt i alt fik LT mere energi og tingene gik nemmere i dagligdagen.

Case

Historien
14 årig skolepige RA havde konstante problemer med lændesmerter, smerter i højre knæ og hovedpine.
Hun forsømte ofte gymnastik i skolen og foretog sig intet aktivt i fritiden. Hun havde svært ved at koncentrere sig og tilbragte mest tid foran fjernsynsskærmen.

Behandling
Ud over drejet bækken og løftet skulderblad havde RA ekstremt stramme hasemuskler og meget nedsat foroverbøjning af nakken. Behandlingen fulgte forløbet med stimulation og udspænding. Hun fik i alt fire behandlinger.

Resultat
RA fik det fysisk godt. Derfor blev hun mere aktiv, både i skolen og i fritiden. Hun kunne bedre koncentrere sig i de boglige fag og deltog fuldt ud i gymnastiktimerne.

Case

Historien
60 årig sygeplejerske AJ, som igennem årene havde haft moderate lændesmerter, fik pludselig meget kraftige smerter i højre lyske. Smerterne var så kraftige, så hun måtte løfte benet med hænderne. Hun kunne ikke bare flytte det ved almindelig bevægelse.

Behandling
Undersøgelsen viste at højre hofte var låst, bækkenet var roteret og skulderbladene stod i forskellig højde. Hoften smertede i yderpositioner. AJ blev behandlet med stimulation og udspænding over fem konsultationer.

Resultat
De kraftige smerter i lysken aftog, så benet fungerede normalt, og hun fik det markant bedre i lænden.

Case

Historien
32 årig sekretær LP havde svært ved at klare sit arbejde og havde i perioder lange sygemeldinger.
Hun beskrev problemer med nakke og skuldre, svimmelhed, overvægt og psoreasisgigt, der gav hudforandringer over led samt lændesmerter med ischias.

Behandling
Undersøgelsen viste at bækkenet var roteret og det højre skulderblad hævet op. Den indadgående drejningen i skuldrene og udadgående drejningen i hofterne var meget nedsat. LP fik fem behandlingereen  med stimulation efterfulgt af 4 behandliger med udspænding, hvor det lykkedes at  opnå en del mere bevæglese i skulder hofteled. Efterfølgende kom LP til opfølgende behandlinger med en måneds interval.

Resultat
LP´s smerter blev reducerede. Hun tabte sig i de efterfølgende måneder, fordi hendes appetit ændrede sig, da hun fik det bedre. LP kom på den måde ind i en god udvikling, fordi de færre smerter og vægttabet gav hende humør og overskud til at ændre livsstil.

Case

Historien
SJ var en 45 årig kvinde, der p.gr.a. kroniske smerter i lænden og en kraftig sukkersyge havde fået invalidepension i ti år. Hun var overvægtig og hendes læge opfordrede hende til at dyrke motion. SJ oplevede at hendes lændesmerter og sukkersygen gjorde det svært at finde en motionsform, hun kunne tåle og overkomme. Hun havde forsøgt både at svømme, at cykle og at gå i motionscenter. Når hun havde det dårligt, oplevede hun, at hun umiddelbart fik det bedre ved at spise.

Behandling
Bækkenet var roteret og højre skulderblad trukket op. Desuden var der meget nedsat bevægelighed i begge skuldre. SJ fik fem behandlinger.

Resultat
Smerterne i lænden aftog og skulderbevægelsen blev normaliseret. SJ havde ikke selv bemærket den dårlige bevægelse i skulderleddene, men efter at være blevet løst op, oplevede hun, at det havde stor indflydelse på, at hun fik det bedre. Det nye velvære betød, at behovet for ´overspisning´ stoppede, og at hun kunne også bevæge sig noget mere. I løbet af de næste måneder tabte hun sig fire kilo, uden at gøre en særlig indsats. Det bidrog også til at hun vedvarende følte sig bedre tilpas.

Case

Historien
Den 52-årige håndværker LA henvendte sig med smerter og bevægelsesindskrænkning af højre skulder, en såkaldt ‘frossen skulder’. Skulderen kunne ikke løftes op til vandret, og nu var det så slemt, at han var sygemeldt. Han klagede over stivhed i alle led samt nakkesmerter, lændesmerter og iskias i højre ben. Problemerne med rygsmerter og nakkesmerter gik 15 til 20 år tilbage i tiden. Siden 15 års alderen havde han haft hovedpine og migræne. LA havde gået meget til kiropraktor med lændeproblemerne, men syntes ikke længere, at der er effekt af denne behandling. Han var blevet røntgenfotograferet og havde fået at vide, at der var slidgigt af discus både i nakken og lænden – en discus degeneration. Man mente også, at der var en begyndende slidgigt i skulderled og i hofteled.

Behandling
Undersøgelsen viste, at både bækken og skulderblade stod skævt. Derudover var der meget reduceret bevægelse i højre skulder. I nakken var drejning til højre samt forover nedsat. Hvis LA lå på ryggen, kunne et strakt ben kun løftes 45 grader. LA fik een med stimulation til ophævelse af blokeringer og efterfølgendetre behandlinger med udspænding af stramt bindevæv omkring hvirvelsøjle og brytskasse. Afsluttende fik LA lokal behandling af skulder og hofteled. LA fik i alt seks behandlinger.

Resultat
LA blev fuldt ud i stand til at klare sit arbejde som håndværker. Han kom i den efterfølgende periode til behandling en gang om måneden, indtil han oplevede, at smerterne var varigt væk.