[caldera_form id="CF5bab6afc83fdd"]

Undersøgelse, Stimulering og Udspænding

Fysioterapi – Ny fysioterapeutisk behandling uden smerte, København Ø.

Du  kan ringe til en blikkenslager og sige, der er tre huller i tagrenden, men du vil kun have repareret det hul, lige over døren.

Men en krop fungerer som en samlet hele. Alle symptomerne har noget med hinanden at gøre – det har noget med dig at gøre.

Trin 1: Undersøgelse

Et behandlingsforløb i Systemisk Fysioterapi består af undersøgelse, stimulering af det selvstyrende nervesystem og manuel udspænding af bindevævet.

Som det første afdækker vi sammen dine problemer. Ofte har mine patienter et problem, der er uudholdeligt og det er det, der søges behandling for. Det kan være en frossen skulder, nakkesmerter, svimmelhed, men ofte er der mange flere problemer. Tit siger en patient: “Jeg har ondt i hoften, men det har ikke noget med min hovedpine at gøre”. Underforstået, det er hovedpinen, der er problemet og resten er under bagatelgrænsen.

Problemer, som man synes man kan leve med, som man ikke lige har tid til at få gjort noget ved lige nu, eller mere uspecifikke ting som træthed og udmattethed. Man kan også være ude af stand til at genoptræne efter sygdom, eller et stress forløb eller komme til kræfter efter  sociale omvæltninger

Under undersøgelsen bemærker jeg hurtigt årsager som f.eks at skulderblade og bækken ikke står i samme vandrette højde, hvilket tyder på ulige benlængde. Det er blot en af mange indikationer på at jeg ved at min behandling vil hjælpe.


Flere symptomer kræver nødvendigvis ikke flere behandlinger


 

Behandlingen er indledningsvis den samme, så det betyder ikke noget for behandlingen, om man fortæller om sine symptomer eller glemmer noget.

Der er to ting, man altid finder hos alle ved undersøgelsen, uanset hvilke problemer patienten har, uanset hvor længe problemerne har været der og uanset hvor voldsomme smerterne er, nemlig:

– Patientens to hofteknogler står ikke i symmetrisk vandret højde.

– Patientens to skulderblade, står ikke i symmetrisk vandrette højde

Bækken og skulderblade kan stå mere eller mindre skævt, men disse skævheder betegner jeg som en blokering.. Tilstanden kan undersøges meget simpelt ved med et vaterpas at måle den indbyrdes højde af knoglerne i samme vandrette afstand fra hvirvel. 

Disse iagttagelser er grundlæggende for metoden i Systemisk Fysioterapi.

 

Trin 2: Stimulering

Stimulation af nervesystem giver en afspændning i hele kroppen.

Spændningerne i din krop påvirkes ved at stimulere nervesystemet med laser og TNS.

TNS (Transcutan Nerve Stimulation) er strømformer, som overføres  fra små apparater til kroppen ved hjælp af gummi-elektroder. De sættes på kroppen tre forskellige steder, så der kan opnås kontakt med det selvstyrende nervesystem.

Samtidig med denne stimulering behandles der med laser over pulsåresystemet. tns

De fleste kropsfunktioner er nemlig ’automatiserede’,  de er ikke er under viljens kontrol, men kontrolleres af impulser fra det selvstyrende nervesystem. Vi kan selv bestemme, om vi vil rejse os og gå, men kroppens programmering bestemmer, hvilke muskler vi bruger til bevægelsen. Alle organer styres af det selvstyrende nervesystem uden vores kontrol.

Ved at stimulere det selvstyrende nervesystem kan bækken og skulderblade rettes til en symmetrisk vandret position. Og fordi disse to par knogler skifter position, kan man se, at der sker noget i kroppen ved at stimulere. Effekten kan direkte måles og aflæses. Det er ikke nødvendigt at stimulere flere gange.

 


Heldigvis er det sådan, at ved stimuleringen påvirkes flere problemerne på samme tid


 


Trin 3: Udspænding

Spændningerne findes naturligvis forskellige steder alt efter hvilken sygdom man har. Og jo flere symptomer, jo flere “stramme” steder.  Her er der forskel på hoftesmerter, en frossen skulder, migræne eller svimmelhed.

Bindevævet strækker sig som et samlet system fra øjenkrogene i kraniet ned i korsbenet. Det  fæster på  kraniet og alle hvirvler i hvirvelsøjlen og bækkenet. Det bindevæv, det er specielt vigtigt at udspænde, er det bindevæv, der beskytter hjernen, rygmarven og nerverne, der går ud fra rygmarven. .

Bindevævet omkring ribbenene fiksere også til hvirvlerne i brystkassen, og her er også meget ofte nogle kraftige stramninger. Smerter i mellem skulderbladene er meget almindelige.

Når disse stramninger bliver udspændt, øges bevægeligheden og smidigheden i kroppen og smerterne forsvinder.

Forventede resultater

Da min tilgang til din behandling netop er baseret på en efterprøvet systematik, oplever de fleste af mine patienter en mærkbar forbedring allerede efter få behandlinger, og det er meget sjældent at en patient ingen bedring opnår efter 4-5 behandlinger.

Skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller behøver mere information.

SPØRGSMÅL


Hvordan er Systemisk Fysioterapi anderledes?

Udgangspunktet for behandlingen er ikke dit konkrete problem. Uanset om du kommer med et hold i ryggen, en frossen skulder, kronisk træthed, kvalme eller hovedpine, så er første del af behandlingen altid at få bækken og skulderblade til at stå lige. Når man stimulerer nervesystemet med laser og TNS-impulser, laver man ´et reset` af kroppens styresystem. .

Man opnår en generel afspænding i kroppen ved denne stimulering, så det er muligt at udspænde det stramme bindevæv, der klemmer omkring nerver og blodkar og forhindre, at kroppen arbejder optimalt.

Hvorfor er Systemisk Fysioterapi ikke øvelser og træning?

Du kan træne dig stærk, men du kan ikke træne dig rask.  Selv professionelle sportsudøvere bliver  syge eller har tilbagevendende skader, som de ikke kan træne væk.  Er der blokeringer i nervesystemet, forsvinder disse blokeringer ikke ved  pause og/eller træning.

Hvis du ikke er blokeret løber du ikke ind i de gentagne fibersprængninger og du kan træne frit med det du har lyst til. Hvis du dyrker sport, vil du opleve, at du  hurtigere opnår bedre resultater, når kroppen er justeret optimalt,